facebook

*
ID:
PIN:

Rozwój Polski Wschodniej


 

 

 

 

Miło nam poinformować, że nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” dla mieszkańców 3 miejscowości gminy Niemce nr POPW.02.01.00-06-041/13współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Głównym celem projektu jest dostarczenie szerokopasmowego dostępu do Internetu NGA 
w miejscowościach Niemce, Wola Niemiecka, Ruda Kozłowiecka, wprowadzenie nowych technologii oraz rozszerzenie działania naszej firmy na terenie województwa lubelskiego.

W ramach realizacji projektu zostanie wybudowane 24,5 km światłowodów, a także zostanie podłączonych do sieci 220 użytkowników końcowych.

W chwili obecnej został wybrany Generalny Wykonawca, który będzie realizował zadanie inwestycyjne pn. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej
w miejscowościach Niemce, Wola Niemiecka, Ruda Kozłowiecka w województwie lubelskim
.

O przebiegu realizacji inwestycji będziemy Państwa na bieżąco informować w lokalnej prasie oraz na naszej stronie internetowej.

"Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej"

AP-MEDIA Firma   |    Internet   |    Telefon   |    Telewizja    |    Kontakt
Prawa autorskie AP-MEDIA s.c. © 2018
ul. Bednarska 6, 38-200 Jas?o
tel.: 13 440 60 00, fax: 13 440 60 01
realizacja: indemi.pl