Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój firmy AP-MEDIA s.c. poprzez wdrożenie innowacji technologicznej produktowej i procesowej, a także organizacyjnej i marketingowej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.1. Proinnowacyjne Usługi IOB dla MŚP.

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy AP MEDIA s.c., który zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji w procesie opracowania i wdrożenia innowacji technologicznej produktowej i procesowej oraz organizacyjnej i marketingowej.

Usługi proinnowacyjne pozwolą AP-MEDIA s.c. na rozwój i wdrożenie znacząco ulepszonej usługi IPTV opartej o wykorzystanie dekodera z własnym oprogramowaniem oraz wdrożenie dostosowanego do potrzeb spółki systemu informatycznego LMS LAN Managment umożliwiającego wdrożenie znacząco udoskonalonej metody tworzenia i świadczenia usług m.in. zawieranie umów za pomocą środków porozumiewania na odległość, wdrożenia mobilnej usługi głosowej, nagrywania treści TV, udostępnienie materiałów VOD. Innowacje technologiczne będą posiadać istotne cechy oraz funkcjonalności, wzmacniające wizerunek naszej firmy.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 841 069,00zł

Wkład Funduszy Europejskich – 1 043 210,00zł

Projekt współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka Cywilna realizuje projekt dofinansowany Funduszy Europejskich „Rozwój firmy AP-MEDIA s.c. poprzez wdrożenie innowacji technologicznej produktowej i procesowej, a także organizacyjnej i marketingowej” AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka Cywilna realizuje projekt dofinansowany Funduszy Europejskich „Rozwój firmy AP-MEDIA s.c. poprzez wdrożenie innowacji technologicznej produktowej i procesowej, a także organizacyjnej i marketingowej”

Wszelkie prawa zastrzeżone. AP-MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. © 2020.

realizacja: