Innowacyjna Gospodarka

Miło nam poinformować, że nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.„Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” w technologii światłowodowej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości dostarczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu bezpośrednio do użytkowników końcowych na etapie tzw.

Ostatniej mili o minimalnej gwarantowanej przepustowości 2 Mb/s. W ramach realizacji projektu zostanie wybudowane 30 km światłowodów, a także zostanie podłączonych do sieci 380 użytkowników końcowych.

W chwili obecnej został wybrany Generalny Wykonawca, który będzie realizował zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompletnej infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej FTTH w miejscowościach Fajsławice, Wola Idzikowska, Suchodoły, Siedliska Pierwsze i Siedliska Drugie w województwie lubelskim.

O przebiegu realizacji inwestycji będziemy Państwa na bieżąco informować w lokalnej prasie oraz na naszej stronie internetowej.

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Wszelkie prawa zastrzeżone. Internet Światłowodowy i Telewizja – Jasło, Gorlice | AP Media © 2023.

realizacja: