Komunikaty

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych


Informujemy iż od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). 

RODO zmienia sposób i zasady przetwarzania danych osobowych. 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Niniejsze pismo ma charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą Państwo na nie odpowiadać. 

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz w innych uzasadnionych celach w tym w celach marketingowych, w celach windykacji nieopłaconych faktur za świadczone usługi czy w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych na Dostawcę usług i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.     

Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych będzie po 25 maja 2018 r. Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki  działający jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka Cywilna z siedzibą w Jaśle. Dane do kontaktu Administratora danych: AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka Cywilna, ul. Bednarska 6, 38-200 Jasło, e-mail:biuro@ap-media.pl, numer telefonu: 13 440 60 00

Dlaczego będziemy przetwarzać dane osobowe i przez jaki czas ?
Przetwarzanie danych nastąpi w celach takich jak:
•    złożenie zamówienia na usługę i weryfikację w zakresie możliwości zawarcia umowy – przez czas do zawarcia umowy; 
•    wykonanie i realizacja  umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – przez czas trwania umowy;
•    wykonywanie obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa – ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, ustawa prawo telekomunikacyjne, rozporządzenie w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych, przepisy dotyczące wydatkowania środkami przyznanymi                         w ramach dotacji unijnych  – przez czas wykonywania obowiązków;
•    cele marketingowe własnych usług i produktów – przez czas trwania umowy, a po wygaśnięciu umowy, za Państwa zgodą, przez okres do dwóch lat;
•    cele związane z windykacją naszych należności, wynikających z umów i nieopłaconych faktur za świadczone usługi – do czasu przedawnienia roszczeń.

Komu możemy przekazać dane? Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
Odbiorcą Państwa danych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym przekazano dane na podstawie umów o powierzenie danych. 
Państwa dane, w zakresie w jakim korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów dla zapewnienia obsługi i stałego świadczenia usług, przekazujemy: 
1)    firmie księgowej i podmiotom zapewniających obsługę prawną,
2)    podmiotom zapewniającym usługę windykacyjną,
3)    podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz zapewniającym Administratorowi obsługę techniczną/serwisową,
4)    podmiotom świadczącym usługi marketingowe oraz promocyjne,
5)    przedstawicielom handlowym zawierającym umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na zlecenie Administratora,
6)    podmiotom, z pomocą (techniczną lub organizacyjną) których Administrator świadczy usługi na podstawie Umowy,
7)    podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe. 

Jakie mają Państwa prawa  w stosunku do swoich  danych?
Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Możliwe jest  także wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i w dowolny sposób, lub zgłoszenie sprzeciwu. Przysługuje również skarga do organu nadzorczego do spraw danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest :
1)    w celu świadczenia usług:
- niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie lub spełnienia żądania zgłoszonego przez osobę, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2)    w celu:
a)    marketingu własnych usług i produktów, 
b)    windykacji, 
– prawnie uzasadniony interes Administratora.
3)    w celu  marketingu własnych usług i produktów przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – czyli z użyciem telefonu, kiedy zostanie wysłany SMS, z użyciem laptopa kiedy zostanie wysłany e-mail – na podstawie dobrowolnej zgody klienta,
4)    w celu umieszczenia numeru w spisie abonentów
- za zgodą klienta występującego z takim żądaniem.
5)    w celu wykonywania obowiązków nałożonych przepisami prawa  jak przechowywanie danych księgowych, danych dla celów podatkowych, danych generowanych i przechowywanych w sieci telekomunikacyjnej na potrzeby ich przekazywania odpowiednim organom państwowym  czy danych związanych   z reklamacjami usług po rozwiązaniu umowy a przed upływem terminu 12 miesięcy (łącznie tzw. „retencja danych”)
 – wykonywanie obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa. 

Jednocześnie, informujemy, iż podanie danych, których żądamy przy zawarciu umowy jest dobrowolne niemniej jednak są niezbędne dla wykonania umowy i świadczeniu na Państwa rzecz usług.  Podanie danych osobowych w celu promocji i marketingu własnych usług, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących (tj. poprzez wysłanie oferty promocyjnej za pośrednictwem SMS czy wiadomości e-mail) jest dobrowolne a ich niepodanie spowoduje wyłącznie niemożliwość bieżącego zapoznania się z ofertami promocyjnymi usług Administratora.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Internet Światłowodowy i Telewizja – Jasło, Gorlice | AP Media © 2024.

realizacja: