Rozwój Polski Wschodniej

Miło nam poinformować, że nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.„Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” dla mieszkańców 3 miejscowości gminy Niemce nr POPW.02.01.00-06-041/13” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Głównym celem projektu jest dostarczenie szerokopasmowego dostępu do Internetu NGA 
w miejscowościach Niemce, Wola Niemiecka, Ruda Kozłowiecka, wprowadzenie nowych technologii oraz rozszerzenie działania naszej firmy na terenie województwa lubelskiego.

W ramach realizacji projektu zostanie wybudowane 24,5 km światłowodów, a także zostanie podłączonych do sieci 220 użytkowników końcowych.

W chwili obecnej został wybrany Generalny Wykonawca, który będzie realizował zadanie inwestycyjne pn. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej 
w miejscowościach Niemce, Wola Niemiecka, Ruda Kozłowiecka w województwie lubelskim
.

O przebiegu realizacji inwestycji będziemy Państwa na bieżąco informować w lokalnej prasie oraz na naszej stronie internetowej.

"Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej"

Wszelkie prawa zastrzeżone. Internet Światłowodowy i Telewizja – Jasło, Gorlice | AP Media © 2023.

realizacja: